Odmena za jeden a pol štvrťroka práce detí. Dostali nášivky a nálepky absolvovaných odborností.